Gamma

Bestemmer gammaverdien for vising av det valde objektet. Dette påverkar lysstyrken til midttoneverdiar. Du kan velja verdiar frå 0,10 (minste Gamma) til 10 (største Gamma).

Ikon

Gamma

Støtt oss!