Kontrast

I talboksen for kontrast kan du velja større eller mindre kontrast for vising av biletet. Du kan velja verdiar frå -100% (ingen kontrast) til +100% (full kontrast).

Ikon

Kontrast

Støtt oss!