Blå

I denne talboksen kan du velja kor mykje blåfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen blåfarge) til +100 % (heilt blått).

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel fana Format → Bilete → Farge.

Frå verktøylinjer:

Ikon Blå

Blå


Støtt oss!