Blå

I denne talboksen kan du velja kor mykje blåfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen blåfarge) til +100 % (heilt blått).

Ikon

Blå

Støtt oss!