Grøn

I denne talboksen kan du velja kor mykje grønfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen grønfarge) til +100 % (heilt grønt).

Ikon

Grøn

Støtt oss!