Raud

I denne talboksen kan du velja kor mykje raudfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen raudfarge) til +100 % (heilt raudt).

Ikon

Raud

Støtt oss!