Raud

I denne talboksen kan du velja kor mykje raudfarge (i RGB-modellen) som skal visast i det valde biletobjektet. Du kan velja verdiar frå -100 % (ingen raudfarge) til +100 % (heilt raudt).

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Bilete → Farge.

Frå verktøylinjer:

Ikon Raud

Raud


Støtt oss!