Merkingsmodus

Byter mellom ulike utvalsmodus.

Klikk pÄ dette feltet for Ä opna ein sprettoppmeny med desse vala:

Modus

Effekt

Standardmerking

Dette er standard markeringsmodus for tekstdokument. Du kan markere utval frÄ tastaturet ved hjelp avShift + navigeringstastane (Piler, Home, End, PageUp, PageDown). Med datamusa klikkar du der markeringa skal byrja, held nede den venstre museknappen og flytter markÞren til slutten av markeringa. Slepp opp museknappen nÄr du er ferdig.

Utvida merking

Bruk musa, piltastane eller tastane Home og End for Ä utvida eller innskrenka det gjeldande utvalet. Ved Ä klikka kor som helst i teksten vert omrÄdet mellom markÞren og der du klikka merkt.

Hald nede Shift-tasten for Ä slÄ pÄ tilstanden «Utvid merking» mellombels.

Legg til markering (Shift + F8)

Bruk denne modusen for Ä merkja fleire tekstomrÄde. Kvar ny markering med musa eller tastaturet vert lagt til som ei ny markering.

Hald nede Ctrl-tasten for Ä slÄ pÄ tilstanden «Legg til i utvalet» mellombels.

Blokkmerking ( + Shift + F8)

Bruk denne modusen for Ă„ merkja ei ikkje samanhengande tekstblokk.

Hald nede Alt-tasten for Ä slÄ pÄ tilstanden «Blokkmerking» mellombels.


StĂžtt oss!