Utval

Gjer det mogleg å velja objekt i dette dokumentet.

Ikon

Utval

Trykk på eit objekt med pila for å velja det. Du kan velja meir enn eitt objekt ved å dra ei merkingsramme rundt objekta. Du kan leggja til fleire objekt i eit utval ved å halda nede Shift og så trykkja på objektet.

Støtt oss!