Unike verdiar

Utvidar «select»-uttrykket i SQL-spørjinga i den gjeldande kolonnen med DISTINCT-parameteren. Resultatet er at like verdiar vert viste berre ein gong, sjølv om dei er lista fleire gongar.

Ikon Eintydige verdiar

Unike verdiar

Støtt oss!