Unike verdiar

Utvidar uttrykket for SQL-spørjinga i den gjeldande kolonna med parameteren DISTINCT. Dette gjer at identiske verdiar som finst fleire stadar berre vert lista éin gong..

Ikon Eintydige verdiar

Unike verdiar

Støtt oss!