Køyr SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skriva inn SQL-kommandoar som ikkje vert tolka av LibreOffice, men sende direkte til datakjelda. Om du ikkje viser desse endringane i utformingsvisinga, kan du ikkje byta tilbake til utformingsvising.

I lokal SQL, vert SQL-strengen send rett til det tilkopla databasesystemet utan først å tolkast av LibreOffice. Dersom du for eksempel har kopla til ein database gjennom eit ODBC-grensesnitt, vert SQL-strengen send rett til ODBC-drivaren og handsama der.

Ikon Utfør SQL-kommandoen direkte

Køyr SQL-kommando direkte

Click the icon again to return to normal mode, in which the changes in the New Query Design are synchronized with the permitted changes through SQL.

Støtt oss!