Køyr SQL-kommando direkte

I lokal SQL-modus kan du skriva inn SQL-kommandoar som ikkje vert tolka av LibreOffice, men sende direkte til datakjelda. Om du ikkje viser desse endringane i utformingsvisinga, kan du ikkje byta tilbake til utformingsvising.

I lokal SQL, vert SQL-strengen send rett til det tilkopla databasesystemet utan først å tolkast av LibreOffice. Dersom du for eksempel har kopla til ein database gjennom eit ODBC-grensesnitt, vert SQL-strengen send rett til ODBC-drivaren og handsama der.

Ikon Utfør SQL-kommandoen direkte

Køyr SQL-kommando direkte

Trykk på ikonet igjen for å gå tilbake til normalmodus, der endringane i Ny spørjingsutforming vert synkroniserte med dei endringane som kan gjerast via SQL.

Støtt oss!