Køyr

Køyrer SQL-spørringa og viser resultatet. Funksjonen Køyr spørjing lagrar ikkje spørjinga.

Du kan kontrollera spørjinga med funksjonen Køyr spørjing. Når du lagrar spørjinga, vert ho lagra på fana Spørjing.

Tipsikon

Vel Vis → Førehandsvising for å køyra spørjinga frå menylinja i eit utformingsvindauge for spørjingar.


Ikon Utfør spørjinga

Køyr spørjing

Støtt oss!