Set inn databasekolonnar

Set inn alle felt frå den markerte oppføringa i det gjeldande dokumentet der skrivemerket står. Denne knappen er berre synleg dersom dokumentet er eit tekstdokument eller rekneark.

Ikon

Data til tekst

Støtt oss!