Autofilter

Filtrerer postane etter innhaldet i det valde datafeltet.

Ikon Autofilter

Autofilter

Set skrivemerket i namnet til det feltet som inneheld det du vil filtrera og trykk på Autofilter. Berre dei postane som har likt innhald som det valde feltet vert viste.

Viss du for eksempel vil visa alle kundane frå Haugesund, vel du feltnamnet der det står «Haugesund». Autofilteret vil då henta fram alle kundane frå Haugesund.

Du kan fjerna autofiltreringa med knappen Tilbakestill filter/sortering eller med Data → Filter → Tilbakestill filter.

Du kan filtrera med fleire feltnamn på same tid med knappen Standardfilter. Dialogvindauget Standardfilter vert då vist, og der kan du slå saman fleire filterkriterium.

Støtt oss!