Sorter synkande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (Z – A) og talfelt vert sorterte i fallande rekkjefølgje (9 – 0).

For å bruka denne funksjonen …

Ikon Sorter fallande

Sorter synkande


Data of the currently selected field are always sorted. A field is always selected as soon as you place the cursor in the field. To sort within tables, you can also click the corresponding column header.

To sort more than one data field, choose Data - Sort, then choose the Sort Criteria tab, where you can combine several sort criteria.

Støtt oss!