Sorter stigande

Tekstfelt vert sorterte alfabetisk (A – Z) og talfelt vert sorterte i stigande rekkjefølgje (0 – 9).

For å bruka denne funksjonen …

Ikon Sorter stigande

Sorter stigande


Dataa i det valde feltet vert alltid sorterte. Eit felt vert alltid vald så snart du set markøren i det. Du kan også sortera i tabellar ved å klikka på kolonneoverskriftene.

Du kan sortera fleire datafelt samtidig ved å velja Data → Sorter og deretter velja fana Sorteringskriterium. Her kan du kombinera ulike sorteringsvilkår.

Støtt oss!