Utforskar på/av

Slår av eller på visinga av datakjeldeutforskaren. Utforskar på/av-knappen finn du på verktøylinja for tabelldata.

Ikon

Utforskar på/av

Databaseoversikt

I datakjeldeutforskaren ser du datakjeldene som er registrerte i LibreOffice med lenkjer, spørjingar og tabellar.

Kopla til Så snart du vel ein tabell eller ei spørjing, vert det oppretta ei tilkopling til datakjelda. Så snart tilkoplinga er open, vert namnet på datakjelda, oppføringane for spørjingar eller tabellar, og namnet på spørjinga eller tabellen som er vald viste i feit skrift.

Støtt oss!