Nytt dokument

Bruk fana Nytt dokument i dialogvindauget for hyperlenkjer til å setja opp ei hyperlenkje til eit nytt dokument og på same tid oppretta det nye dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på Hyperlenkje på verktøylinja Standard og vel Nytt dokument.


Dialogvindauget for nytt dokument

Nytt dokument

Vel namnet, stien og typen til det nye dokumentet i dette området.

Rediger no

Det nye dokumentet er laga og opna for redigering.

Rediger seinare

Det nye dokumentet er laga men ikkje opna for redigering.

Fil

Skriv inn nettadressa til fila som skal opnast når du klikkar på hyperlenkja.

Vel sti

Opnar dialogvindauget Vel sti der du kan velja ein sti.

Filtype

Bestemmer filtypen for det nye dokumentet.

Fleire innstillingar

Ramme

Skriv inn namnet på ramma du vil at fila som lenkja viser til skal opnast i, eller vel ei ramme frå lista. Om du ikkje skriv inn noko her, vert fila opna i dette vindauget i nettlesaren.

Skjema

Bestemmer om hyperlenkja skal setjast inn som ein tekst eller ein knapp,

Hendingar

Opnar dialogvindauget Tildel makro, der du kan tilordna programkodar til hendingar som for eksempel «mus over objekt» eller «følj hyperlenkje».

Tekst

Bestemmer den synlege teksten på ein knapp for ei hyperlenkje.

Namn

Skriv inn eit namn på hyperlenkja. LibreOffice set inn ein NAME-tagg i hyperlenkja.

Støtt oss!