E-post

Du kan redigera e-postadresser på E-postsida i dialogvindauget Hyperlenkje.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på Hyperlenkje-symbolet på verktøylinja Standard og vel E-post


Dialogvindauget for hyperlenkje – e-post

Post

Mottakar

Tilordnar den oppgjevne e-postadressa til hyperlenkja. Ved å trykkja på den nye hyperkoplinga i dokumentet vert det opna eit nytt meldingsdokument adressert til mottakaren som er sett i Mottakar-feltet.

Datakjelder

Gøymer eller viser lesaren for datakjelde. Dra mottakaren sitt datafelt E-post frå datakjeldelesaren inn i tekstfeltet Mottakar.

Emne

Spesifiserer eit emne som skal setjast inn i emnelinja i den nye meldinga.

Fleire innstillingar

Ramme

Skriv inn namnet på ramma du vil at fila som lenkja viser til skal opnast i, eller vel ei ramme frå lista. Om du ikkje skriv inn noko her, vert fila opna i dette vindauget i nettlesaren.

Skjema

Bestemmer om hyperlenkja skal setjast inn som ein tekst eller ein knapp,

Hendingar

Opnar dialogvindauget Tildel makro, der du kan tilordna programkodar til hendingar som for eksempel «mus over objekt» eller «følj hyperlenkje».

Tekst

Bestemmer den synlege teksten på ein knapp for ei hyperlenkje.

Namn

Skriv inn eit namn på hyperlenkja. LibreOffice set inn ein NAME-tagg i hyperlenkja.

Støtt oss!