E-post

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på Hyperlenkje-symbolet på verktøylinja Standard og vel E-post


Dialogvindauget for hyperlenkje – e-post

Post

Mottakar

Assigns the specified email address to the hyperlink. Clicking the new hyperlink in the document will open a new message document, addressed to the receiver specified in the Recipient field.

Datakjelder

Hides or shows the data source browser. Drag the receiver's Email data field from the data source browser into the Recipient text field.

Emne

Spesifiserer eit emne som skal setjast inn i emnelinja i den nye meldinga.

Fleire innstillingar

Ramme

Skriv inn namnet på ramma du vil at fila som lenkja viser til skal opnast i, eller vel ei ramme frå lista. Om du ikkje skriv inn noko her, vert fila opna i dette vindauget i nettlesaren.

Skjema

Bestemmer om hyperlenkja skal setjast inn som ein tekst eller ein knapp,

Hendingar

Opnar dialogvindauget Tildel makro, der du kan tilordna programkodar til hendingar som for eksempel «mus over objekt» eller «følj hyperlenkje».

Tekst

Bestemmer den synlege teksten på ein knapp for ei hyperlenkje.

Namn

Skriv inn eit namn på hyperlenkja. LibreOffice set inn ein NAME-tagg i hyperlenkja.

Støtt oss!