Internett

Bruk Internett-sida i dialogvindauget for hyperlenkjer til å redigera hyperlenkjer med WWW-adresser.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på Hyperlenkje på verktøylinja Standard og vel Internett

Vel Set inn → Hyperlenkje.


Dialogvindauget for hyperlenkje på Internett

Type hyperlenkje

Vev

Lagar ei http-hyperlenkje.

Nettadresse

Skriv inn nettadressa til fila du vil opna når du vel hyperlenkja. Viss du ikkje vel ei målramme, vert fila opna i det gjeldande dokumentet eller den gjeldande ramma.

Fleire innstillingar

Ramme

Skriv inn namnet på ramma du vil at fila som lenkja viser til skal opnast i, eller vel ei ramme frå lista. Om du ikkje skriv inn noko her, vert fila opna i dette vindauget i nettlesaren.

Skjema

Bestemmer om hyperlenkja skal setjast inn som ein tekst eller ein knapp,

Hendingar

Opnar dialogvindauget Tildel makro, der du kan tilordna programkodar til hendingar som for eksempel «mus over objekt» eller «følj hyperlenkje».

Tekst

Bestemmer den synlege teksten på ein knapp for ei hyperlenkje.

Namn

Skriv inn eit namn på hyperlenkja. LibreOffice set inn ein NAME-tagg i hyperlenkja.

Støtt oss!