Dialogvindauge for hyperlenkjer

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera hyperlenkjer.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Set inn → Hyperlenkje.

Vel Rediger → Hyperlenkje medan markøren er over ei hyperlenkje.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Rediger hyperlenkje medan markøren er over ei hyperlenkje.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Set inn → Hyperlenkje

Frå verktøylinjer:

Ikon Hyperlenkje

Dialogvindauge for hyperlenkjer

Frå tastaturet:

+ K


Vel kva slag hyperlenkje som skal setjast inn.

Internett

Bruk Internett-sida i dialogvindauget for hyperlenkjer til å redigera hyperlenkjer med WWW-adresser.

E-post

Du kan redigera e-postadresser på E-postsida i dialogvindauget Hyperlenkje.

Dokument

Hyperlenkjer til dokument eller til mål i dokument kan redigerast på fana dokument i dialogvindauget for hyperlenkjer.

Nytt dokument

Bruk fana Nytt dokument i dialogvindauget for hyperlenkjer til å setja opp ei hyperlenkje til eit nytt dokument og på same tid oppretta det nye dokumentet.

Bruk

Set data inn i dokumentet.

Lukk

Lukk dialogvindauget utan å lagra.

Hjelp

Opnar hjelpa.

Tilbakestill

Set verdiane i dialogvindauget tilbake til standardverdiane.

Støtt oss!