Dialogvindauge for hyperlenkjer

Opnar eit dialogvindauge der du kan laga og redigera hyperlenkjer.

Ikon

Dialogvindauge for hyperlenkjer

Vel kva slag hyperlenkje som skal setjast inn.

Internett

Bruk Internett-sida i dialogvindauget for hyperlenkjer til å redigera hyperlenkjer med WWW- eller FTP-adresser.

E-post

On the Mail page in the Hyperlink dialog you can edit hyperlinks for email addresses.

Dokument

Hyperlenkjer til dokument eller til mål i dokument kan redigerast på fana dokument i dialogvindauget for hyperlenkjer.

Nytt dokument

Bruk fana Nytt dokument i dialogvindauget for hyperlenkjer til å setja opp ei hyperlenkje til eit nytt dokument og på same tid oppretta det nye dokumentet.

Bruk

Set data inn i dokumentet.

Lukk

Lukk dialogvindauget utan å lagra.

Hjelp

Opnar hjelpa.

Tilbakestill

Set verdiane i dialogvindauget tilbake til standardverdiane.

Støtt oss!