Lagra post

Lagrar posten i databasetabellen. Du finn knappen Lagra post på verktøylinja for tabelldata.

Ikon Lagra

Lagra

Endringar som er gjorde i ein datapost vert automatisk lagra så snart du vel ein annan post. Dersom du vil lagra endringane utan å velja ein annan post, kan du trykkja på knappen Lagra post.

Støtt oss!