Rediger data

Slår redigeringsmodus for databasetabellen av eller på.

Ikon

Rediger data

Redigera databasar i nettverk

Dersom du skal gjera endringar i ein database som er brukt av fleire enn éin person, må du ha tilgangsrettar til databasen. Når du arbeider med ein ekstern database, så vert ingen av endringane mellomlagra av LibreOffice. Dei vert sende direkte til databasen.

Støtt oss!