Redigeringsmodus

Gjer at du kan redigera eit skriveverna dokument eller ein databasetabell. Bruk valet Redigeringsmodus for å slå på redigeringsmodus.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Rediger → Redigeringsmodus.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Sjå gjennom → Redigeringsmodus.

Frå verktøylinjer:

Ikon Redigeringsmodus

Redigeringsmodus

Frå tastaturet:

+ Shift + M


Du kan slå på eit markeringsmerke i eit skriveverna tekstdokument eller i hjelp. Vel Rediger → Merk tekst eller opna sprettoppmenyen til eit skriveverna dokument og vel Merk tekst. Markeringsmerket blinkar ikkje.

Støtt oss!