Flyttar avsnittet der markøren er plassert, eller det merkte avsnittet, til etter neste avsnitt.

For å bruka denne funksjonen …

Frå verktøylinjer:

Ikon Flytt ned


Støtt oss!