Flyttar avsnittet der markøren er plassert, eller det merkte avsnittet, til framføre det førre avsnittet.

For å bruka denne funksjonen …

Frå verktøylinjer:

Ikon Flytt opp


Støtt oss!