Flyttar avsnittet der markøren er plassert, eller det merkte avsnittet, til framføre det førre avsnittet.

Ikon Flytt opp

Støtt oss!