Hev

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert eller merkte listeavsnitt, eitt listenivå opp.

Ikon Flytt opp

Støtt oss!