Senk

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert eller merkte listeavsnitt, eitt listenivå ned.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Format → Liste → Flytt eitt nivå ned

Frå sprettoppmenyen:

Vel Liste → Flytt eitt nivå ned

Frå verktøylinjer:

Ikon Flytt ned


Støtt oss!