Senk

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert eller merkte listeavsnitt, eitt listenivå ned.

Ikon Flytt ned

Støtt oss!