Pilstil

Opnar verktøylinja for pilspissar. Bruk symbolet til å velja stil for slutten av den valde linja.

Knappen Pilstil vert berre vist når du teiknar med teiknefunksjonane. Du kan lesa meir under Linjestilar i hjelpa.

Ikon Linjeslutt

Pilstil

Støtt oss!