Beste storleik

Opnar ei verktøylinje som inneheld funksjonar for å optimere rader og kolonnar i tabellar.

Ikon

Beste storleik

Du kan velja mellom desse funksjonane:

Fordel kolonnane jamt

Justerer breidda til dei markerte kolonnane slik at dei svarar til den breiaste kolonnen i utvalet. Den totale tabellbreidda kan ikkje vera større enn sidebreidda.

Ikon

Fordel kolonnane jamt

Fordel rader jamt

Justerer høgda til dei markerte radene slik at dei svarar til den høgste rada i utvalet.

Ikon

Fordel rader jamt

Støtt oss!