Forankring

Let deg byta mellom ulike måtar å forankra eit objekt til dokumentet på. Knappen Endra forankring er berre synleg når eit objekt, som eit bilete eller kontrollfelt er vald.

Du kan lesa meir om forankring i hjelp.

Støtt oss!