Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å opna verktøylinja for kantlinjer. Der kan du endra kantlinjene til eit ark eller objekt.

Ikon Kantlinjer

Kantlinjer

Du finn meir informasjon under Kantlinjer i hjelpa. Du kan òg lesa om korleis du formaterer ein teksttabell med knappen Kantlinjer.

Støtt oss!