Større avstand

Trykk på Større avstand for å gjera avstanden til avsnittet over større.

Ikon

Større avstand

Du kan tilpassa avstanden endå meir ved å velja Format → Avsnitt → Innrykk og mellomrom.

Støtt oss!