Auk innrykket

Trykk på knappen Større innrykk for å auka venstreinnrykket på gjeldande avsnitt eller celleinnhald og setja det til neste tabulatorstopp.

Icklon

Større innrykk

Støtt oss!