Set avsnittsstil

Tildeler ein stil til gjeldande avsnitt, merkte avsnitt eller eit merkt objekt.

Trykk på Fjern formatering for å tilbakestilla det merkte objektet til avsnittsstilen. Vel Fleire stilar for å opna stilhandsamaren.

Ved å trykkja på knappen med nedoverpila til høgre for eit stilnamn får du opp ein meny der du kan oppdatera stilen frå det gjeldande utvalet eller å redigera stilen.

Set avsnittsstil

Set avsnittsstil

Støtt oss!