Fest til rutenettet

Vel om berre rammer, teikneelement og kontrollelement skal flyttast mellom rutenettpunkta. For å endra status for festenettet berre for den gjeldande økta, dra objektet medan du held nede .

Juster objekta automatisk til loddrette og vassrette rutenettlinjer.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Vis → Rutenett og hjelpelinjer → Fest til rutenettet.

Frå verktøylinjer:

Ikon Fest til rutenettet

Fest til rutenettet


Du kan overstyra denne funksjonen ved å halda nede tasten medan du dreg eit objekt.

Støtt oss!