Vegvisar for kombinasjonsboks/listeboks: Feltval

Merk datafeltet som er vald i tabellen på den førre sida, som har innhald som skal visast i liste- eller kombinasjonsboksen.

For å bruka denne funksjonen …

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Kombinasjonsboks eller Listeboks. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet må vera kopla til ein database: vegvisaren side 2.


Tilgjengelege felt

Viser alle tabellfelta som er valde på den førre sida i vegvisaren.

Vis felt

Vel kva felt som skal visast i kombinasjonsboksen eller listeboksen.

Feltnamnet som står her vert vist i Kontrolleigenskapane som eit element i eit SQL-uttrykk i feltet Listeinnhald.

Støtt oss!