Vegvisar for tabellelement / listeboks / kombinasjonsboks: Data

Vel kva datakjelde og tabell skjemafeltet svarar til. Dersom du set inn skjemafeltet i eit dokument som frå før er knytt til ei datakjelde, vert ikkje denne sida vist.

For å bruka denne funksjonen …

Opna verktøylinja Kontrollelement for skjema, trykk på knappen Fleire kontrollelement og så Tabellkontroll. Dra med musa for å laga eit felt. Skjemaet kan ikkje vera kopla til ein database.


Datakjelde

Vel den datakjelda som inneheld tabellen som skal brukast.

Tabell

Vel den ønskte tabellen.

Støtt oss!