HTML-filter og skjema

I HTML-dokument kan du bruka alle hendingar knytt til kontrollelement og skjema. Det er i per dag mange hendingar (for eksempel fokushendingar) som ikkje er endra. Dei kan framleis importerast og eksporterast til JavaScript som ONFOCUS, ONBLUR, og sÄ vidare, og som SDONFOCUS, SDONBLUR, og sÄ videre i LibreOffice Basic.

Alle andre hendingar fÄr generelle namn bygde opp av lyttegrensesnittet og metodenamnet til hendinga: Ei hending som er registrert som XListener::metode vert eksportert som

SDEvent-XListener-method = "/* hendingskode */"

Legg merkje til at XListener- og metodekomponentane skil mellom store og smÄ bokstavar.

Hendingar med kontrollelement vert handterte av LibreOffice-API-et. Dersom du tilordnar ei hending til eit kontrollelement, vil eit objekt registrera seg internt som ein «lyttar» til den kontrollhendinga. For Ä gjera dette, mÄ objektet bruka eit bestemt grensesnitt, for eksempel XFocusListener-grensesnittet, slik at det kan reagera pÄ fokushendingar. NÄr hendinga skjer, byrjar kontrollelementet ein spesiell metode i lyttargrensesnittet nÄr kontrollelementet fÄr fokus. Det internt registrerte objektet startar sÄ JavaScript- eller LibreOffice Basic-koden som er tilordna hendinga.

HTML-filteret brukar no nettopp desse lyttegrensesnitta og metodenamna slik at det kan importera og eksportera hendingar. Du kan registrera fokushendingar gjennom

<INPUT TYPE=text ONFOCUS="/* code */"

heller enn gjennom

<INPUT TYPE=text SDEvent-XFocusListener-focusGained="/* code */"

. Hendingar kan difor registrerast fritt, ogsÄ dei som ikkje stÄr i listene. Du kan velja skriptsprÄk til hendingane ved Ä skriva denne linja i dokumenthovudet:

<META HTTP-EQUIV="content-script-type" CONTENT="...">

Som CONTENT kan du for eksempel velja «text/x-StarBasic» for LibreOffice Basic eller «text/JavaScript» for JavaScript. Dersom du ikkje skriv inn noko, vert JavaScript vald.

Ved eksport vert standardskriptsprÄket vald ut frÄ den fÞrste modulen som finst i makrohandsaminga. Berre eitt sprÄk kan brukast til hendingar i kvart dokument.

StĂžtt oss!