Utformingsmodus på/av

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

For å bruka denne funksjonen …

På verktøylinja Kontrollelement for skjema eller på linja Skjemautforming, trykk

Icon Design Mode

Utformingsmodus på/av


Merknadsikon

Legg merkje til funksjonen Opna i utformingsmodus. Dersom Opna i utformingsmodus er på, vert dokumentet alltid opna i utformingsmodus, same kva tilstand det er i når det vert lagra.


Dersom skjemaet er knytt til ein database og du slår av utformingsmodus, vert Skjemalinja vist nedst i dokumentvindauget. Du kan redigera lenkja til databasen i Skjemaeigenskapane.

Støtt oss!