Legg til felt

Opnar eit vindauge der du kan velja eit databasefelt du vil leggja til i skjemaet eller rapporten.

For å bruka denne funksjonen …

På fanen Skjemautforming, trykk

Ikon Legg til felt

Legg til felt


Vindauget for feltval viser alle databasefelta i tabellen eller spørjinga som er valde som datakjelde under Skjemaeigenskapar.

Du kan setja inn eit felt i det gjeldande dokumentet ved å dra og sleppe. Då vert det sett inn eit felt som inneheld ei lenkje til databasen.

Viss du legg til feltet i eit skjema og slår av Utformingsmodus, kan du sjå at LibreOffice legg til eit namngjeve skrivefelt for kvart databasefelt som vert set inn.

Støtt oss!