Generelt

For Ă„ bruka denne funksjonen 


Opna sprettoppmenyen for eit vald skjemaelement – vel fana Skjemaeigenskapar → Generelt.

Opna verktþylinja Skjemautforming og trykk ikonet Skjemaeigenskapar → fana Generelt.


Eit skjema er eit tekstdokument eller rekneark med ulike kontrollelement. Dersom du lagar eit skjema til ei nettside, vil brukaren kunna skriva inn data som skal sendast over Internett. Dataa frÄ kontrollelementa i skjemaet vert sende til ein tenar og handsama der.

Namn

Set namn pÄ skjemaet. Dette namnet vert brukt til Ä identifisera skjemaet i Skjemastrukturen.

URL

Vel kva nettadresse dataa i det fullfĂžrte skjemaet skal sendast til.

Ramme

Vel kva mÄlramme den innlasta nettadressa skal opnast i.

Dersom du klikkar i feltet, kan du velja kva ramme det neste dokumentet skal opnast i. Desse alternativa finst:

Alternativ

Tyding

_blank

Det neste dokumentet vert opna i ei ny, tom ramme.

_parent

Det neste dokumentet vert opna i ei foreldreramme. Dersom ingen foreldrerammer finst, vert dokumentet opna i den same ramma.

_self

Det neste dokumentet vert opna i den same ramma.

_top

Det neste dokumentet vert opna i eit vindauge pÄ toppnivÄ, altsÄ i den hÞgaste ramma i hierarkiet. Dersom ramma allereie er pÄ toppnivÄ, vert dokumentet opna i den same ramma.


SendemÄte

Vel overfĂžringsmetoden for den ferdige informasjonen i skjemaet.

Med «Get»-metoden vert dataa i kvart kontrollelement sende som miljĂžvariablar. Dei vert lagt til nettadressa slik:«?Kontroll1=Innhald1&Kontroll2=Innhald2& ». Denne teiknstrengen vert analysert av eit program pĂ„ tenaren til mottakaren.

Med «Post»-metoden vert det oppretta eit dokument ut frÄ innhaldet i skjemaet som vert send til den valde nettadressa.

Sendingskoding

Vel kodingstypen for dataoverfĂžringa.

DataoverfÞring av informasjon frÄ kontrollelement

NÄr eit skjema vert sendt, vert alle kontrollelementa som finst i LibreOffice undersÞkte. Namnet pÄ kontrollelementet og verdien, viss det har nokon verdi, vert overfÞrte.

Dei ulike kontrollelementa sender ulike verdiar. Tekstfelt sender det alt det synlege innhaldet, medan listeboksar sender dei valde oppfĂžringane. Avkryssingsboksar og alternativfelt sender dei referanseverdiane som hĂžyrer til dersom felta er valde.

MÄten informasjonen vert sendt pÄ, er avhengig av kva sendemÄte («Get» eller «Post») og koding («URL» eller «Fleirdelt») som er vald. Viss for eksempel «Get» og «URL» er vald, vert verdipar av typen «<Namn>=<Verdi>» sendt.

I tillegg til dei kontrollelementa som finst i HTML, har LibreOffice ĂČg ein del andre kontrollelement. Legg merkje til at for felt med spesifikke talformat, vert ikkje dei synlege verdiane overfĂžrte, men heller faste standardformat. Tabellen viser korleis dataa i dei LibreOffice-spesifikke kontrollelementa vert overfĂžrte:

Kontrollelement

Verdipar

Talfelt, valutafelt

Eit desimalskilje vert alltid vist som punktum.

Datofelt

Datoformatet vert sendt i fast format (MM-DD-ÅÅÅÅ), uansett kva lokale innstillingar brukaren har valt.

Klokkeslettfelt

Tidsformatet vert sendt i eit fast format (TT:MM:SS), uansett kva lokale innstillingar brukaren har valt.

MĂžnsterfelt

Verdiane i mÞnsterfelt vert sende som tekstfelt, altsÄ med den verdien som er synleg i skjemaet.

Tabellelement

FrÄ tabellkontrollen vert enkeltkolonnar alltid overfÞrte. Namnet pÄ kontrollelementet, namnet pÄ kolonnen og verdien til kolonnen vert sendt. NÄr Get-metoden vert brukt med URL-koding, skjer sendinga pÄ forma <Namn pÄ tabellkontroll>. For eksempel <Namn pÄ kolonne>=<Verdi> med ein verdi avhengig av kolonnen.


StĂžtt oss!