Skjemaeigenskapar

I dette dialogvindauget kan du mellom anna velja datakjelde og hendingar for heile skjemaet..

For å bruka denne funksjonen …

Open context menu of a selected form element - choose Form Properties.

Icon Form

Skjema


Det går an å skriva inn fleire linjer tekst i nokre av kombinasjonsboksane i eigenskapane. Dette gjeld alle felt der SQL-uttrykk kan skrivast, i tillegg til tekstboksar og etikettar. Du kan opna desse felta og skriva inn tekst i lista. Desse snartastane kan brukast:

Tastar

Effekt

+ Pil ned:

Opnar kombinasjonsboksen.

+ Pil opp:

Lukkar kombinasjonsboksen.

Shift + Enter

Set inn ei ny linje.

Pil opp

Set skrivemerket på linja ovanfor.

Pil ned

Set skrivemerket på linja nedanfor.

Enter

Gjer deg ferdig med å skriva i feltet og plasserer skrivemerket i neste felt.


Du kan opna og lukka lista ved å klikka med musa på pila til høgre for feltet, akkurat som for listeboksar og kombinasjonsboksar. Her er det slik at du berre kan skriva i den opne lista eller i tekstfeltet på toppen. Dei eigenskapane som forventar lister er eit unntak, for eksempel eigenskapen «Listeoppføringar» som kan setjast for kontrollfelta Listeboks og Kombinasjonsboks. I desse kan du berre redigera oppføringane når feltet er ope.

Generelt

Data

Fana Data styrer skjemaeigenskapane som refererer til den databasen som er knytt til skjemaet.

Database Form Events

The Events tab page, allows you to assign a macro to certain events which occur in a database form.

Støtt oss!