Tips om datofelt

Når du skriv inn eit år med to siffer, vert det gjort om til fire siffer etter innstillinga i → LibreOffice → Generelt. Dersom 1935 er vald som nedre grense og du skriv inn 34, vert året 2034 i staden for 1934.

Den førehandsinnstilte grenseverdien vert lagra for kvart enkelt dokument.

I LibreOffice vert årstal oppgjevne med fire siffer, slik at skilnaden mellom 1/1/99 og 1/1/01 er to år. Denne innstillinga, som heiter År (to siffer), lèt deg velja til kva årstal det skal reknast frå 2000-talet. For å illustrera dette, vil oppføringa «1/1/20» verta attkjend som 1/1/2020 i staden for 1/1/1920 dersom du vel «1/1/30».

Støtt oss!