Sprettoppmeny til eit kontrollelement

Sprettoppmenyen til eit kontrollelement har dei følgjande vala.

Byt ut med

Vis ein undermeny der du kan velja ein kontrolltype som skal erstatta det kontrollelementet som er merkt i dokumentet. Alle kontrolltypane som er moglege vert tekne med.

Tekstfelt

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til eit tekstfelt.

Knapp

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til ein knapp.

Merkelappfelt

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til ein etikett.

Listeboks

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til ei liste.

Avkryssingsboks

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til ein avkryssingsboks.

Radioknapp

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til ein valknapp.

Kombinasjonsboks

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til ein kombinasjonsboks.

Biletknapp

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til ein biletknapp.

Filval

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til eit filval.

Datofelt

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til eit datofelt.

Klokkeslettfelt

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til eit klokkeslettfelt.

Talfelt

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til eit talfelt.

Valutafelt

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til eit valutafelt.

Mønsterfelt

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til eit mønsterfelt.

Biletfelt

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til eit biletfelt.

Formatert felt

Det merkte kontrollelementet vert gjort om til eit formatert felt.

Støtt oss!