Endra databinding

Endra bindingane i datastrukturen til X-skjemaet.

Meir

Vel namn på X-skjemamodellen.

Elementliste

Viser databindinga for den valde skjemakontrollen. Du endrar databindinga ved å velja eit anna element i lista og trykkja OK. Høgreklikk på elementet for å få tilgang til kommandoane Legg til og Eigenskapar for elementet.

Støtt oss!