Legg til vilkår

Legg til eit vilkår i dette underdialogvindauget i dialogvindauget «Legg til element / Rediger element» i datastrukturen.

Vilkår

Skriv inn eit vilkår.

Resultat

Førehandsviser resultatet.

Rediger namnerom

Opnar dialogvindauget «Skjema for namnerom» der du kan leggja til, redigera og sletta namnerom.

Støtt oss!