Datastruktur

Spesifiserer datastrukturen i det gjeldande X-skjema-dokumentet.

Modellnamn

Vel X-skjema-modellen du vil bruka.

Meir

Legg til, gje nytt namn til og fjern X-skjema-modellar.

Legg til

Opnar eit dialogvindauge der du kan leggja til ein X-skjema-modell.

Oppdateringar av modelldata forandrar endringsstatusen i dokumentet

Når det er aktivert, vert dokumentstatusen sett til «endra» når du endrar eit eller fleire av skjemakontrollelementa som er bundne til nokre av dataa i modellen. Når det ikkje er aktivert, vil slike endringar ikkje setja dokumentstatusen til «endra».

Fjern

Slettar den merkte X-skjemamodellen. Du kan ikkje sletta den siste modellen.

Endra namn

Slett det valde namnerommet.

Vis detaljar

Endrar visinga til å visa eller gøyma detaljar.

Avstand

Viser elementa som høyrer til den gjeldande førekomsten.

Sendingar

Viser innsendingane.

Blinkande

Listar ut bindingane for XForm.

Avstand

Denne knappen har undermenyar for å leggja til, redigera eller sletta førekomstar.

Legg til

Opnar eit dialogvindauge der du kan sjå signaturen.

Rediger

Opnar eit dialogvindauge der du kan sjå signaturen.

Fjern

Slettar gjeldande instans. Du kan ikkje sletta den siste instansen.

Vis datatypar

Endrar visinga til å visa fleire eller færre detaljar.

Legg til

Opnar eit dialogvindauge der du kan leggja til eit nytt element (element, attributt, sending eller binding) som eit underelement i det gjeldande elementet.

Rediger

Opnar eit dialogvindauge der du kan redigera det valde elementet (element, attributt, sending eller binding).

Slett

Slett det valde objektet (element, attributt, sending eller binding).

Støtt oss!