Førehandsvis i nettlesar

Lagar ein mellombels kopi av det gjeldande dokumentet i HTML-format, opnar standard-nettlesaren og viser HTML-fila i nettlesaren.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Fil → Førehandsvis i nettlesar.


Den HTML-formaterte kopien vert lagra i mappa for mellombels filer som du kan velja i → LibreOffice → Stiar. HTML-fila vert sletta når du lukkar LibreOffice.

Du kan setja innstillingane for eksportfilteret for HTML i > → Last inn/Lagra → HTML-kompabilitet.

Støtt oss!