Digital underskriving på signaturlinja

I LibreOffice kan du underskriva eit dokument digitalt.

Ved underskriving på ei signaturlinje, fyller LibreOffice Writer inn namnet på underskrivaren, legg til informasjon om sertifikatuferdaren og, dersom du har merkt av for det, datoen for underskrivinga,

For å bruka denne funksjonen …

Vel sprettoppmenyen for det grafiske objektet signaturlinje. Vel Underskriv signaturlinja.


Namnet ditt

Skriv inn namnet ditt som underskrivar av dokumentet. Namnet ditt vert sett inn over den vassrette signaturlinja.

Sertifikat

Trykk på knappen for å velja sertifikat for å opna eit vindauget med alle sertifikata dine. Vel det sertifikatet som passar for å underskrive dokumentet.

note

Du finn informasjon om sertifikatutferdaren nedst i vindauget.


Rettleiingar frå opphavspersonen

Her vert rettleiinga skrive av den som oppretta dokumentet vist når legg til signaturlinje vert opna.

Legg til merknadar

Skriv inn merknadar om signaturen. Merknadane vert viste i feltet Skildring for sertifikatet.

note

Dersom dette valet vart slått på då signaturlinja vart laga, vert datoen for underskrivinga sett inn oppe til høgre på signaturlinja.


Underskrive signaturelinje

Støtt oss!