Signing Existing PDF files

LibreOffice kan underskrive eit eksisterande PDF-dokument digitalt.

For å bruka denne funksjonen …

Choose File - Digital Signatures - Sign Existing PDF.


Fila vert opna i LibreOffice Draw som skriveverna.

Underskriv PDF-dokumentet på vanleg måte.

Støtt oss!