Underskriving av eksisterande PDF-filer

LibreOffice kan underskrive eit eksisterande PDF-dokument digitalt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Digitale signaturar → Underskriv eksisterande PDF.


Fila vert opna i LibreOffice Draw som skriveverna.

Underskriv PDF-dokumentet på vanleg måte.

Støtt oss!