Vel sertifikat

Vel sertifikatet du vil signera dokumentet digitalt med.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Fil → Digitale signaturar → Digitale signaturar.

Vel fana Fil → Eigenskapar → Generelt og trykk på knappen Digitale signaturar.

Vel Verktøy → Makroar → Digital signatur.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Fil → Digitale signaturar.

Frå verktøylinjer:

Ikon Digitale signaturar

Digital signatur

Frå statuslinja:

Trykk i feltet Signaturstatuslinja.


Om digitale signaturar

Liste

Vel kva sertifikat du vil signera gjeldande dokument digitalt med.

Vis sertifikat

Opnar dialogvindauget Vis sertifikat der du kan undersøkja det valde sertifikatet.

Skildring

skriv eit føremål med signaturen.

Støtt oss!