Vel sertifikat

Vel sertifikatet du vil signera dokumentet digitalt med.

For å bruka denne funksjonen …

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then click Sign Document button.


Om digitale signaturar

Liste

Vel kva sertifikat du vil signera gjeldande dokument digitalt med.

Vis sertifikat

Opnar dialogvindauget Vis sertifikat der du kan undersøkja det valde sertifikatet.

Skildring

skriv eit føremål med signaturen.

Støtt oss!